Mola c/ olhal de nylon do Esquadro frontal

KBA072K-0239

Esquadro frontal, Mola c/ olhal de nylon