Rotor do compressor DVT 2.80

DVT 2.80 - 014

Rotor do compressor DVT 2.80